Verdrietig en vreugdevol tegelijk?

Rising of the New, uit eigen werk

Verdriet en vreugde vloeien door ons heen op weg naar de nieuwe aarde.

Toen ik laatst een online soundhealing gaf aan een internationale groep kwam er een collectief thema naar voren waar wij allemaal mee te maken hebben. Verdriet en vreugde tegelijk. Dat speelt op dit moment. Zeker als je gevoelig bent aangelegd en bewust meegaat in de krachtig opwaartse stroom waarin we ons als mensheid bevinden. Het gebeurt nu. We maken ons steeds verder los van de oude wereld. Ik deel graag de toelichting en de drie helpende elementen die in de soundhealingsessie ontstonden.

Verdriet en vreugde vloeien door ons heen

Het losmaken van de oude wereld doet wat met ons natuurlijk. Misschien herken je het wel. We hebben tegelijkertijd een diep verdriet en een grote vreugde te verwerken. Deze twee pittige emoties vloeien samen door ons heen op weg naar de nieuwe aarde. En soms is dat lastig navigeren.

Verdriet

Aan de ene kant is er het verdrietige. Het verdrietige is dat we het oude moeten loslaten. Want hoe het ook zij en wat we ook allemaal te verduren hebben gehad, we hebben ook zielsdiep van deze wereld gehouden. Alle lessen, alle verbindingen, alle rollen van dader en slachtoffer, al die intense ervaringen. Hoe mooi en welkom was dat. Maar we zijn er nu echt aan toe deze oude wereld te verlaten en helemaal los te laten. Het kan soms aangrijpend zijn te merken en te voelen dat deze wereld in ons teloor gaat. Misschien herken je dat wel.

Vreugde

Aan de andere kant is er het vreugdevolle. Het vreugdevolle is dat we de volgende stappen mogen gaan zetten. We mogen effectief voorwaarts gaan in de richting van het licht, de liefde en de waarheid. Het is heerlijk en vreugdevol dat de Hemel op Aarde aanstaande is. Zo noem ik het graag: Hemel op Aarde. Vrijheid, vreugde, vrede, soevereiniteit, broederschap, zusterschap, gevoelde en bewuste verbinding met ‘boven’. Bron-verbinding. En dat alles terwijl we óp moeder aarde leven!

In een metafoor gesproken zou je kunnen zeggen: voor het Wezen van de Vlinder is de teloorgang van de Rups zowel hartverscheurend als euforisch.

Drie aandachtspunten

Maar, hoe navigeer je nu door deze emotionele toestand heen? Er worden drie elementen aangereikt, om beurtelings en in opeenvolgende stappen aan te werken. Met deze drie elementen kun je hopelijk wat makkelijker en bewuster je weg vinden door deze intensieve fase. Houd hierbij de balans in de gaten, alle drie de elementen hebben aandacht nodig, anders groei je scheef.

Het eerste element is aandacht voor je spirituele ontwikkeling. Door je spirituele bewustzijn te vergroten, kan van daaruit meer en meer contact ontstaan met het bewustzijn van je ziel. We streven naar eenwording van deze twee, want alleen zo kunnen we ons zielsverlangen op aarde gaan belichamen. Spirituele groei kan op heel veel manieren, hierover is veel informatie beschikbaar. Soundhealing is een van die vele mogelijkheden.

Het tweede element om mee te werken is aandacht voor het praktische, menselijke werk. Aandacht voor ons Mens zijn. Dat is een logisch en onvermijdelijk gevolg van spiritueel werk. Het menselijke, praktische opruimwerk gaat bijvoorbeeld over het herkennen en hanteren van je emoties, je gedachten, je gedrag, je innerlijke reacties. Oefenen in het bij jezelf blijven in relatie met anderen. Je niet laten meesleuren door de drama’s in de wereld, de oude wereld.

Centraal in het menselijke werk staat dat we ons steeds realiseren dat wat er ook gebeurt, of wat er ook gezegd en gedaan wordt, onze focus blijft op de reacties en effecten in onze eigen innerlijke wereld. Want dáár ligt ons werk. Niet buiten, of bij de ander. Nee, IN onszelf. Dat klinkt logisch en lijkt makkelijker dan het is. Dit is echt even opletten geblazen.

Het derde element om aandacht aan te geven is rust, innerlijke rust. Stilte, zachtheid. Natuur. Even bijkomen van al het spirituele en menselijke werk. Steeds weer keren we terug naar ons innerlijke rustpunt en dan laven we ons aan de sereniteit die diep in ons huist. Zo komen we steeds meer thuis bij onszelf.

Gronden!

En ter afronding nog één ding: als we slechts één keuze hadden om aan te werken, dan zou dat zijn: GRONDEN. Want als we niet gegrond zijn, kunnen we nooit de hemel naar de aarde halen. Wij moeten echt híer blijven om dat te kunnen doen. Zonder gronding schieten we omhoog, naar de hemel toe. Maar … alleen als wij hier blijven, kan de hemel naar ons toe komen. Via ons wordt de hemel verankerd in het aardse vlak. Dat wonder is nu gaande.

Ik hoop dat deze informatie een steentje bijdraagt aan jouw vaardigheid door deze intensieve fase heen te navigeren. Mocht je ondersteuning wensen in de vorm van soundhealing dan ben je natuurlijk warm welkom in mijn praktijk.

Warme groet en … goede reis!

Hans

Naar andere inspirerende artikelen

Home