Ook soundhealing in big shift

Alles is nu snel in beweging

De ‘big shift’, we zitten er middenin. Zowel in onze binnenwereld, als onze buitenwereld vindt een grote verschuiving plaats. Voor zover ik het nu kan en mag waarnemen is de ‘big shift’ ook in de wereld van de soundhealing gaande. Wij mensen, wij zijn er klaar voor. Het is tijd. Het is aan het gebeuren.

De afgelopen decennia heeft soundhealing veel gebracht aan bewustwording en healing van vooral de lagere energielichamen, de chakra’s en de aura van de geïncarneerde mens. Soundhealing is zich momenteel razendsnel aan het verdiepen en versterken. En dat is hoog nodig om de mensheid te helpen bij de grote stap die komen gaat, want alles is nu snel in beweging.

Nieuwe vorm van Soundhealing

Er ontstaat momenteel een geheel nieuwe vorm van soundhealing, die onze ontwikkeling verder zal brengen naar de hogere energielichamen, verfijndere energieën, verfijndere klanken. De diepte waarin we kunnen en mogen werken en de scope van energieën, tijd en dimensies die we aankunnen wordt groter en groter.

Tritone Gong

Tot mijn eigen verrassing heb ik vorige week een heel bijzondere gong aan mijn ‘klankgereedschap’ mogen toevoegen. Een Tritone Gong met, de naam zegt het al, drie specifieke frequenties. Het is opvallend en eerlijk gezegd ook ronduit ontroerend, hoe prachtig deze gong aansluit bij de gongs waar ik al mee werkte. Zij verdiept, reinigt en versterkt. Ze katalyseert. Zij klinkt harmonieus met elk van mijn andere gongs.

Thema’s die ik in korte tijd tot nu toe bij deze gong ervaren heb zijn onder andere het aanvaarden van de reïncarnatiereeks en de onontkoombare karmische opzet daarvan. En het erkennen en durven toelaten van de oerkracht die wij zijn, met alle lichte en donkere kanten die daar bijhoren. Tegelijkertijd komt er heel veel rust, aarding, troost en vrede naar je toe in de klanken van deze gong. En niet te vergeten: vreugde. De vreugde van het inzicht en de herkenning.

Al met al heb ik de indruk dat deze nieuwe gong flink kan bijdragen aan het verwezenlijken van de grote verschuivingen die we momenteel individueel en collectief als uitdaging op ons bordje hebben liggen. Met een warm dankjewel aan de maker van deze gong: Storm van den Burgt.

En ja, het spreekt voor zich dat deze vernieuwende gong ook meedoet op de Gongdag van 20 september a.s. in Terwolde. Zeker weten!

Meer weten of een afspraak maken?

Bel of mail gerust voor meer informatie of het maken van een afspraak. Je vindt mijn gegevens op de contactpagina. Je mag natuurlijk ook gebruik maken van het contactformulier.

Ik hoop binnenkort iets voor je te mogen betekenen.

Hartelijke groet,

Home